Nuvarande värde på 1 tabell

Ett nuvärde på 1 tabell anger nuvärdesdiskonteringsräntorna som används för olika kombinationer av räntor och tidsperioder. En diskonteringsränta som väljs från denna tabell multipliceras sedan med en kontant summa som ska tas emot vid ett framtida datum för att nå sitt nuvarande värde. Räntan som väljs i tabellen kan baseras på det aktuella beloppet som investeraren får från andra investeringar, företagets kapitalkostnad eller någon annan åtgärd.

Om du förväntar dig att få en betalning på 10 000 USD vid slutet av fyra år och använda en diskonteringsränta på 8%, skulle faktorn vara 0,7350 (som anges i tabellen nedan i korsningen av kolumnen "8%" och "n" -raden med "4". Därefter multiplicerar du 0,7350-faktorn med 10 000 dollar för att nå ett nuvärde på 7 350 dollar.

Ett nuvärde på 1 tabell som använder en standard uppsättning räntor och tidsperioder visas därefter.

Nuvärdet av 1 tabell

Relaterade Artiklar